Välkommen till Österåker

Österåker är en gammal genuin bondebygd. En kulturbygd, som riksantikvarieämbetet klassat som "riksintressant för kulturminnesvården. Byggnadssättet i de gamla byarna Säby, Ättersta, Hulla med flera, är unikt. Här låg före laga skiftet på 1860-talet några av Södermanlands större byar.
Vid Öljarens strand ligger den gamla herrgården Forsby säteri.
Österåkers kyrka är en 1100-tals kyrka med vissa om och tillbyggnader. På kyrkogården finns flera äldre vita träkors bevarade.
Från kalkbrottet vid Forsby går den välkända kalklinbanan till Köping. (I drift 1939-1997)
Österåker var egen kommun fram till 1951. Mellan 1952-1970 Julita och Österåker.
Sedan 1971 är Österåkers gamla socken/kommun en del av Västra Vingåkers kommun.
Antal bosatta personer i Österåker är 729 st enligt SCB 31 december 2010


www.vingaker.se                                                                              www.katrineholm.se
österakersbygdens friskola                                                           katrineholms kuriren
Vingåkers kommun wikipedia                                                           Sörmlandsbygden
Vingåker Factory Outlet                                                                         fastighetsägarna

Vingaker Turistguide 2013                                                 www.osterakersormland.se