A&K Invest genom tiderna.

År 2001 bildade Björn Andersson och Lars Knapasjö bolaget; A&K Invest AB, för att bedriva entreprenadverksamhet, fastighetsförvaltning och turistrelaterade aktiviteter. Under det första året köptes fastigheten Klockargården 1:3 i Österåkers församling, som bestod av två radhuslängor om sammanlagt 14 lägenheter.

2002 gjordes en stor investering i bergvärme för att långsiktigt minska uppvärmningskostnaden och en entreprenadverksamhet i form av snöröjning för kommunens räkning kunde startas.

2003 utökades entreprenadverksamheten till att även omfatta maskinuthyrning och uthyrning av bryggbåt, som införskaffats samma år. I Lindåsen byggdes ett mini-hotellrum (med vandrarhemsstandard – 4 bäddar) och ett gym med solarium och duschkarbin. På den gemensamma gräsplanen mellan Lindåsen/Lindåker anlades en boulébana.

2004 fick en tydlig inriktning på upplevelserelaterade aktiviteter. Vi byggde om ytterligare ett rum (6 bäddar) till vårt mini-hotell Lindåsen.
Vi medverkade också i de aktiviteter (bl a företagsutställning), som arrangerades av nätverket Upplevelse Österåker som startats 2003. Vårt utbud återfinns i både annonser och info-broschyr samt på hemsidan www.upplevelseosteraker.se

Den satsningen var mycket framgångsrik.

2005 kompletterades fastighetsbeståndet med fastigheten Solåker (fd bankhuset). En tvåvåningsfastighet vars båda lägenheter (100 kvm resp 119 kvm) stått outnyttjade i ca 10 år. Entreprenadverksamheten tog detta år ett steg tillbaka, när anbudet för den kommunala snöröjningen tillföll annan part.

Under åren 2006 till 2008 låg fokus på konsolidering av företaget och att prioritera inför framtiden. Uthyrningen av lägenheter konstaterades hög och låg på närmare 100%.

2009 påbörjades rensning av taket på Lindåsen och en total fasad- och grundmålning av fastigheten. Under våren togs beslutet att lägga ner Österåkers skola. ÖIS har fått lägga ner sin fotbollsverksamhet i brist på spelare bland både barn/ungdom och seniorer.
Dessa faktorer minskade förutsättningarna, när det gäller intäkter från turistaktiviteter och entreprenadverksamhet

Den 27 juni 2011 sålde Björn Andersson samtliga sina aktier i A&K Invest AB till Lars Knapasjö och hans företag Vimbu AB, som nu blev ensam ägare till företaget.

Under hösten 2011 gick A&K med i Fastighetsägarna och samtliga fastigheter bedömdes utifrån en bruksvärdesprincip, vilket lade grunden till ett förslag om en annan hyresstruktur. Något som presenterades för hyresgästerna under våren 2012 och vid verksamhetsårets slut hade samtliga hyresgäster accepterat den nya principen för hyressättningen. Omläggningen av hyressättningen kommer att vara slutförd till den 30/6 2014.

2011-2012 byttes samtliga gamla brevlådor till nya, vilket gav området en ny fräschör. Vi har också byggt ett cykelgarage och en uteplats.
Intresset för minihotellet har ökat – inte minst bland hyresgästerna, där vi från och med i år sagt att enstaka övernattningar av deras gäster kan ske utan kostnad.

Under 2013 genomfördes en omfattande upprustning av både samlingssalen och hotellrummen. Garagelängan målades om.

2014 ersattes den slitna asfaltgången framför Lindåsen med en fräsch stensatt gång. Dessutom planterades ett antal fruktträd. Ingången/entrén till Minihotellet fräschades upp och fick ett tak.


2015 gymmet fick mer redskap och flyttades om till ett bättre rum. en lägenhet fick en stor renovering. Sopstation gjordes om och cykelstället flyttades till en ny stensatt plats.
 

2016 prioriterade vi helrenovering av två lägenheter i Lindåsen. Även minihotellets rum fick en uppfräschning med nya madrasser och kuddar. Dessutom vi utökade med ytterligare ett rum för gymmet. Parkeringen byggdes ut och fick tre nya p-platser och vi målade p-rutor, för att få ordning och reda på de uppställda bilarna.